Barakah Binti Tsa'alabah : Wanita ahli Syurga

As’salamualaikum ,


Binti Tsa’labah Bin Amru Bin Hisham Bin Malik Bin Salmah Bin Amru Bin Nu’man al-Habasyiah atau biasa dipanggil dengan nama ‘UMMU AIMAN’ adalah pengasuh kepada Rasulullah S.A.W sehingga baginda dewasa . SubhanaALLAH , Maha Suci ALLAH


Selepas Rasulullah S.A.W berkahwin dengan Khadijah Binti Khuwailid , baginda telah memerdekakan Ummu Aiman yang kemudiannya dinikahi oleh Ubaidullah Bin Haris al-Khazraji . Hasil perkahwinannya , beliau dianugerahkan anak bernama Aiman r.a yang mana Aiman r.a turut ikut berhijrah dan berjihad sehingga syahid dalam perang Hunain .

 SEBAIK-BAIK PERHIASAN DI DUNIA ADALAH WANITA SOLEHAH


Ummu Aiman begitu dimuliakan oleh Rasulullah S.A.W dan baginda sering mengunjunginya dan memanggilnya dengan berkata ,

“ Wahai ibu .. “

 Baginda S.A.W bersabda :
“ Beliau (Ummu Aiman) adalah termasuk ahli baitku “

Baginda S.A.W juga bersabda :
“ Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku “
[HR al-Hakim]

Rasulullah S.A.W dijaga dan dilayan dengan lemah-lembut oleh Ummu Aiman begitu juga sebaliknya . Sehinggakan setelah datangnya utusan kenabian ,


Baginda Rasulullah S.A.W bersabda :
“ Barang siapa yang ingin berkahwin dengan wanita ahli syurga , makan hendaklah dia mengahwini Ummu Aiman “
[HR Ibnu Sa’ad]

Maka akhirnya , Zaid Bin Haritsah menikahi Ummu Aiman dan dikurniakan Usamah Bin Zaid , buah hati Rasulullah S.A.W daripada hasil perkahwinan kali keduanya itu .BEGITU MENYAYANGI AGAMA ISLAM

Ketika Rasulullah S.A.W wafat ,

Abu Bakar r.a berkata kepada Umar r.a :
 “ Pergilah bersama kami menemui Ummu Aiman , kita akan mengunjunginya sebagaimana Rasulullah S.A.W telah mengunjunginya “

Sebaik-baik mereka tiba di rumah Ummu Aiman , mereka melihat beliau sedang menangis . Kemudian , keduanya bertanya ,

“  Apa yang membuat kamu menangis wahai Ummu Aiman ? Bukankah apa yang ada di sisi ALLAH lebaih baik bagi Rasulullah S.A.W ? “

Ummu Aiman pun menjawab , bukan kerana tidak tahu bahawa apa yang di sisi ALLAH SWT itu lebih baik bagi RasulNya , tetapi aku menangis hanya kerana telah terputusnya wahyu dari langit “

Hal ini membuat Abu Bakar r.a dan Umar r.a turut menangis sehingga bersama-sama Ummu Aiman .

Manakala pada saat kematian Umar bin Al-Khathab r.a , Ummu Aiman turut menangis sambil berkata ,

“ Pada hari ini Islam menjadi lemah “

Kemudian Ummu Aiman berkata wafat pada masa pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan r.a iaitu 20 hari setelah kematian Umar r.a .

SEMOGA ALLAH MERAHMATI UMMU AIMAN YANG MENJADI PENGASUH KEPADA PEMIMPIN AGUNG UMAT MANUSIA, NABI MUHAMMAD S.A.W 

Beliau adalah seorang wanita yang cekal, rajin berpuasa dan tahan lapar yang mana berhijrah dengan berjalan, yang akhirnya diberi minuman daripada air yang tidak diketahui asal-usulnya . Dikatakan air tersebut minuman dari langit sebagai penyembuh kepada kehausan yang beliau alami . Kuasa ALLAH . ALLAHUAKBAR !

Sumber ; Majalah Dara edisi 115 Januari 2012 m/s 86 tajuk SRIKANDI . Hebat beliau . Semoga ALLAH merahmatinya di syurga ALLAH . Amin . JazaakALLAHu Khaira . Wallahualam .

No comments:


JAZAKALLAHU KHAIRA , SEMOGA BERMANAFAAT !