Teman sejati


As'salamualaikum ,

KEUTAMAAN BUKU

Abu Ubaidah mengatakan bahawa Al-Muhallab pernah berkata kepada anak-anaknya dalam wasiatnya : "Wahai anak-anakku, janganlah anda berada di pasar kecuali dengan beberapa catatan atau lembaran”. Salah seorang sahabat pernah berkata kepadaku: "Saya membacakan sebuah buku kepada Syeikh Syahmi, yang di dalamnya berisi tentang cacatan sejarah Gathafan. Katanya: “Semasa kebajikan menjadi lenyap dari seseorang kecuali buku”


Saya juga pernah mendegar Al-Hasan Al-Lu’lui berkata: “Saya melakukan perjalanan selama 40 tahun dan saya tidak pernah tidur siang tidak pula pada malam hari dan tidak pula bersandar, kecuali buku selalu saya letakkan di dada” Ibnu Al-Jahm berkata: “Jika perasaan mengantuk datang menyerang sebelum tibanya waktu tidur, perbuatan yang paling buruk adalah tidur melebihi keperluan-maka aku akan membaca salah satu buku dan buku-buku hikmah,lalu aku tersentak dengan beberapa faedah yangku dapati. 


Aku merasa memperolehi kemenangan setiap kali aku menemui apa yang aku perlukan dari buku,sesuatu yang menumbuhkan kebahagiaan yang sejati dalam hatiku, dan menjunam menyedarkanku. Dentumannya bergema melebihi ringkikan keldai yang mengejutkan”Ibnu Al-Jahm berkata lagi: “Apabila aku sedang mencari kebaikan dari sebuah buku dan mengharapkan faedah darinya, aku pasti menemuinya. Jika kau melihatku ketika itu, tentu dari waktu ke waktu aku hanya memandangi kertas sampai tersisa beberapa halaman lagi. Jika lembaran buku itu besar dan tebal serta terdiri daripada beberapa jilid, maka sempurnalah hidup ini dan lengkaplah kegembiraan ini”

Al-Atabi mengulas sebuah buku yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu: “Seandainya bukan kerana kebanyakan jumlah halaman pasti saya akan menyalinnya”. Ibnu Al-Jahm pula berkata: “Tetapi saya justeru saya suka terhadap apa yang tidak anda sukai.” Saya tidak pernah membaca satu buku besar pun kecuali saya dapatkan manfaat di dalamnya dan tidak terhitung berapa banyak buku kecil yang saya baca ketika selesai membacanya saya tidak berbeza dengan ketika mulai membaca.

Manakala kitab yang paling mulia dan paling tinggi:
  Ini adalah sebuah kitab (Al-Quran) yang diturunkan (Allah) kepadamu (Muhammad), maka janganlh ada kesempitan di dalam dadamu kerananya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu (kepada orang kafir) dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman . . . (Al-A’raf:2)

No comments:


JAZAKALLAHU KHAIRA , SEMOGA BERMANAFAAT !